Menü Kapat

2021/2022 Akademik Yılı Staj Başvuru Formu

Değerli öğrenci arkadaşlarımız,

Birlikte geçireceğimiz dönemde verimli bir staj deneyimi sunmak, öğrenmek ve gerçek işler üzerinde çalışabilmek için belirli bir dil yetkinliği aramaktayız. Yapacağınız staj başvurusu en az 15 en fazla 45 dakika sürmektedir. Lütfen bu doğrultuda hazırlık yaparak başvurunuzu gerçekleştiriniz.

Şimdiden başarılar dileriz.

İletişim Bilgileriniz

Adres satırı 1

İl

Eğitim Bilgileriniz

Dil Yetkinliği

Lütfen aşağıdaki metinlerden en az bir tanesini hakim olduğunuz dile tercüme ediniz:

a) Bakım ve servis işleri yapılırken, güç kaynağını kapatınız.
b) Bakım işleri yapıldığı sırada elektrik motoru ana şalteri kapatılmalıdır ve makinanın yeniden başlatılması engellenmelidir.
c) Anahtarı kilitlemek mümkün değilse, elektrik kumanda panosun güvenlik bandı ile kapatınız. Böylece makinanın yeniden başlatılması engellenmiş olacaktır.  “Dikkat! Bakım yapılıyor” güvenlik bandı etiketi konulmalıdır.
d) Bakım işleri sırasında kaldırılan tüm kapaklar ve muhafazalar makinayı çalıştırmadan önce yerlerine yerleştirilmelidir. Makina, kapaklar ve muhafazalar olmadan çalıştırmayınız.


Ekim    2012-    Mart    2017   tarihleri   arasında inme polikliniğinde takipli, karotis arterde >%50 darlığı olan, düzenli kontrollere gelen ve en az bir yıldır takipleri devam eden, düzenli    aralıklarla  karotis Doppler  ultrasonografi (USG) yaptıran, en az altı ay içerisinde herhangi bir semptom vermeyen hastalar         retrospektif  olarak değerlendirildi Hastaların demografik özellikleri, medikal  komorbiditeleri,   medikal tedavileri,  diğer risk faktörleri, darlık dereceleri, plak natürleri kayıt  edildi.


Satınalma Siparişleri, Tedarikçinin ön yazılı onayı olmaksızın iptal edilemezler. Tedarikçinin iptali onaylamaması halinde, Ürünler tamamlanarak tam Satınalma Siparişi fiyatından fatura edilebilir. Bu iptal onayının verilmesi halinde, yazılı iptal bildiriminin alındığı anda Ürünlerin tamamlan kısımları sevk edilerek fiyatları üzerinden fatura edilir. Borç bakiyesi üzerine yapılacak çalışma, mümkün olan en hızlı şekilde durdurulur ve Alıcı, iptali takip eden otuz günlük süre içerisinde, tamamlanmayan Ürünler için katlanılan masraflara eşit tutarda, maktu zarar ve ziyan olarak, bir iptal ücreti öder.


Yukarıda belirtilen suç nedeniyle Mahkememizde yargılama yapılmış ve Sanık hakkında yukarıda belirtilen hüküm kurulmuştur. Sanığın ülkenizde, yukarıdaki adreste bulunduğu anlaşılmıştır. Verilen hükme yönelik ekte yer alan İstinaf Dilekçesini yukarıda bilgileri yazılı Sanığa tebliğ ediniz, tebligatın yapıldığını gösteren belgeyi ve varsa itiraz dilekçesini tebliğ tarihinde itibaren 7 gün içerisinde mahkememize gönderiniz.

Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser. Some elements of this form may require JavaScript to work properly. If you have trouble submitting the form, try enabling JavaScript momentarily and resubmit. JavaScript settings are usually found in Browser Settings or Browser Developer menu.