Notarized Translation

Noter onaylı tercüme, yeminli tercümesi yapılan evrakın tercümeye ilişkin sorumluluğunun noterlikçe imza ve garanti altına alınmasıdır.

Noter onaylı tercümesi istenen başlıca belgeler (bunlarla sınırlı olmamakla) aşağıdadır:

Pasaport, Kimlik Kartı, Vekaletname, Nüfus Kayıt Örneği, Diploma, Transkript, Emeklilik / Sigorta Belgeleri, Apostil, Muvaffakatname, Nüfus Kayıt Örneği, Şirket Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Mahkeme Kararları, İmza Sirküleri ve Noter onayına tabi tüm tercüme işlemleriniz, her dilde Yeminli Tercümanlarımız tarafından Noter onayından geçirilebilmektedir.

Scroll to Top