Certified Translation

Yeminli tercüme, usulüne uygun olarak yemin etmiş tercümanlar tarafından yapılan çevirilerdir ve başta vize, eğitim, sağlık, sigorta olmak üzere birçok işlemde geçerlidir.

Yeminli tercümanlar, Hukuk Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu uyarınca yemin ederler. Bu yeminin edilebilmesi için tercümanın ilgili dile hakim olduğunu gösterir diplomalarını ibraz etmesi zorunludur.

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler, Noter tarafından tasdik edilebilirler. Bir çevirinin Noter tarafından tasdik edilebilmesi için, çeviriyi yapan tercümanın mutlaka yeminli tercüman olması gerekmektedir.

Noter onaylı tercüme için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Yeminli tercüme için hemen fiyat teklifi alabilirsiniz.

Scroll to Top