Menü Kapat

Noter Onaylı Tercüme

Yeminli Tercüme işlemi, tercümesi yapılan evrakın tercümeye ilişkin sorumluluğunun imza ile yemin ve garanti altına alınmasıdır. Yeminli tercümesi yapılan belgeleri dilerseniz Noterliklerden onaylatabilirsiniz.

Yeminli tercümesi istenen başlıca belgeler (bunlarla sınırlı olmamakla) aşağıdadır:

Pasaport, Kimlik Kartı, Vekaletname, Nüfus Kayıt Örneği, Diploma, Transkript, Emeklilik / Sigorta Belgeleri, Apostil, Muvaffakatname, Nüfus Kayıt Örneği, Şirket Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Mahkeme Kararları, İmza Sirküleri ve Noter onayına tabi tüm tercüme işlemleriniz, her dilde Yeminli Tercümanlarımız tarafından Noter onayından geçirilebilmektedir.