Belçika Hukuku ve Belçika Adli Sistemi

Belçika vizesi, Belçika’da yüksek lisans veya erasmus ile ilgili olarak araştırma yapanların kafasına elbetteki şu soru takılıyordur. Belçika’da hukuk sistemi nasıl işler?

Belçika’da Hukuk Sistemi

Belçika hukuk sistemi beş temel kanun üzerine kuruludur: Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu. Bunlar 1830 yılında Belçika ulus devletinin kurulmasından önceki Fransız kanunlarından kaynaklanmaktadır.

Belçika anayasası Fransız ve Hollanda’nın daha önceki anayasalarından etkilenmiştir. Bağımsızlığını 1830 yılında Hollanda’dan kazanan Belçika, parlamenter bir hükümet sistemi ile sınırlı, anayasal bir monarşi ile yönetilmektedir. Walloon, Flaman ve Brüksel bölgelerinde yaşayanlar için Fransızca, Felemenkçe ve Almanca konuşan toplulukların özerkliği, federal sistemle sağlanmaktadır. Parlamenter demokrasi genellikle bir koalisyon hükümeti ile sonuçlanmaktadır. Belçika, Avrupa Birliği’nin kurucularından biridir ve bir medeni hukuk sistemine sahiptir.

Belçika Mahkeme Yapısı

Belçika idari maksatlarla 222 kantona bölünmüştür. Her birinde temel düzeyde sivil davaları gören Sulh Mahkemeleri yer alır. Adli Bölgelerin 27 tanesinde, her birinde Sivil ve Ceza davaları için Asliye Mahkemesi, büyük iş anlaşmazlıkları için bir Ticaret Mahkemesi ve sınai anlaşmazlıklar içinse bir İş Mahkemesi bulunur. Her biri ayrıca Adalet Mahkemelerinin ilgili temyizlerini de görürler.

9 ilde bulunan Ağır Ceza Mahkemesi jürili ceza davalarını görür. Bunlarda temyiz söz konusu değildir, ancak bunların kararlarını Yüksek Temyiz Mahkemesi bozabilmektedir. Medeni ve ticari kararları beş adet İstinaf Mahkemesi bozabiliyorken, endüstriyel kararları İş İstinaf Mahkemesi bozabilmektedir. Temyiz Mahkemesi birinci derece davaları görmez, ancak kendisinin altındaki derecelerde mahkemelerce verilen kararları bozma yetkisine sahip olan tek mahkemedir.

Danıştay, idari konularda en üst mahkeme olarak görev yapan yasama organıdır, ancak parlamento yasaları nihaidir, hiçbir hakim onu değiştiremez.

Belçika Anayasası

Belçika’da anayasa, Belçika’nın anayasal bir monarşi ve merkezi bir devlet haline geldiği 1980 yılına dayanmaktadır. 1970 yılından bu yana ülke giderek federal bir devlet haline gelmiştir. Son büyük değişiklik 1993 yılında yapılmış, ancak özellikle adalet sistemi için değişiklikler yapılmaya devam edilmiştir.

Belçika Mevzuatı

Mevzuat şu anda yalnızca çevrimiçi olarak hizmet vereb \”Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad\” resmi gazetesinde yayınlanmaktadır. Bodleian Kütüphaneleri daha önceki baskının tamamına sahip değildir, ancak 1831-34, 1836-88, 1948-1989 yılları önemli ölçüde tamamlanmıştır ve buraya tıklayarak aracılığıyla bir okuma odası sipariş edilebilir.

  • Moniteur Belge – Belgisch Staatsblad (Belçika Resmi Gazetesi)
    Belçika resmi gazetesi her gün yayınlanmakta olup, Haziran 1997’den itibaren çevrimiçi olarak tam metin olarak sunulmaktadır.
  • Belçika Lex
    Hazırlık amaçlı parlamento kovuşturmaları, mevzuat ve içtihat içeren devlet veritabanı portalı.
  • Google Kitaplar Pasinomie
    Google Kitaplar, Harvard’ın 1838 ve 1890 yılları arasında yayınlanan Pasinomie “collection des lois, décrets, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique” sürümlerini sayısallaştırmış ve ücretsiz olarak kullanıma sürmüştür.
Scroll to Top