Hukuki Tercüme

Tarafınıza tevdi edilmiş bir mahkeme tebligatı, bir mahkeme emri, bir karar.

Hukuk, kendine has terminolojisi ve her ülkede değişen sistemi ile çeviri konusunda oldukça zorlayıcı ve titizlik gerektirir bir konudur. Yoruma açık olmaması ve tek bir kelime ile değişebilen kapsamı ile hukuki tercüme yapacak tercüman, kesinlikle hukuk anlamında donanımlı olmalıdır.

Biz, hukuki tercümeye yaptığımız ciddi yatırımlar sebebiyle, bugün hukuki tercüme alanında ilk tercihte yer almaktayız.

Yurtdışı tebligat, istinabe talepnamesi, adli yardımlaşma talebi, kırmızı bülten, hükümlü nakli, suçluların iadesi, nafaka, velayet gibi milletlerarası hukuk çerçevesinde yer alan tüm işlemler ve mahkeme kararı, boşanma ilamı, tanıma ve tenfiz davaları, boşanma işlemlerinin Türkiye’de veya yabancı ülkede tanınması, miras hukuku, sigorta ve yurtdışı borçlanmaya ilişkin tüm çevirile, Noter tarafından tanınan Yeminli Tercümanlarımız ile gerçekleştirilir.

Hukuki metin tercümesi hassas bir konudur. Bu konuda gerekli hassasiyeti Kayalı Tercüme özenle göstermektedir.

Diğer ülkelerde yürürlükte bulunan Hukuk sistemleri için aşağıdaki yazılarımıza göz atabilirsiniz:

Alman Hukuku ve Alman Adli Sistemi

Belçika Hukuku ve Belçika Adli Sistemi

Müspet Hukuk, Mevzu Hukuk, Tabii Hukuk, Tarihi Hukuk, İş Hukuku, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Kamu Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk

Scroll to Top