Tıbbi Tercüme

Hematoloji Raporu Tercümesi

Hematoloji raporu, tam kan sayımı (CBC), akyuvar sayımı (WBC), trombosit, alyuvar sayımı (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit hemoglobini (MCH), konsantrasyonu (MCHC), dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), ortalam trombosit hacmi (MPV) gibi hematoloji parametreleri yanında; kan şekeri, üre, kreatinin gibi biyokimya parametreleri; kan grubu gibi parametrelerin, bunların referans değerlerinin ve diferansiyel sonuçlarının gösterildiği […]

Hematoloji Raporu Tercümesi Read More »

Tıbbi Cihaz Tercümesi

Tıbbi cihazların kendisi kadar doğru kullanılması da bir o kadar önemlidir. Birçok tıbbi cihaz uzun ve büyük öneme sahip kullanım kılavuzları ile birlikte temin edilmektedir. Bu kılavuzlar çoğu zaman yabancı dilde yazılmışlardır. Bu kılavuzların tercümesi, ürünün doğru biçimde kullanılması, etkinlik sağlaması açısından bir zorunluluktur. Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında verilen EC Uygunluk Beyannameleri ile CE Uygunluk

Tıbbi Cihaz Tercümesi Read More »

Reçete Tercümesi

Yurtdışında başladığınız bir tedavinin Türkiye’de devamını sağlamak veya Türkiye’de başladığınız bir tedavinin yurtdışında devamını sağlamak için doktor tarafından size uygulanan tedavi ve reçete edilen ilaçlar, devam tedavinizde yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu nedenle doktorunuz tarafından yapılan ön tanı, tanı, reçete ve tedavi süreci en baştan itibaren tercüme edilmeli ve yeni doktorunuza sunulmalıdır. Bu aşamada tarafınıza

Reçete Tercümesi Read More »

Sağlık Raporu Tercümesi

Sağlık Raporu Tercümesi genel olarak evlilik işlemleri, askerlik işlemleri, okul/üniversite işlemleri, işe giriş ve vize işlemlerinde sıklıkla istenen bir çeviri türüdür. Bu amaçlar dışında da birçok farklı amaçla Sağlık Raporunuzun tercümesi istenebilir. Bu tercümeler yeminli tercüman onaylı veya noter onaylı olarak talep edilebilir. Her iki talebe göre tercüme belgesi hazırlanabilir. Sağlık Raporu, Heyet Raporu, Tek

Sağlık Raporu Tercümesi Read More »

Scroll to Top