Hematoloji Raporu Tercümesi

Hematoloji raporu, tam kan sayımı (CBC), akyuvar sayımı (WBC), trombosit, alyuvar sayımı (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit hemoglobini (MCH), konsantrasyonu (MCHC), dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), ortalam trombosit hacmi (MPV) gibi hematoloji parametreleri yanında; kan şekeri, üre, kreatinin gibi biyokimya parametreleri; kan grubu gibi parametrelerin, bunların referans değerlerinin ve diferansiyel sonuçlarının gösterildiği bir tıbbi rapor türüdür.

Kan hastalıklarının tanı ve tedavisinde oldukça büyük öneme sahip olan hematoloji raporlarının tercümesi de, yaşamsal önem taşır. Tıbbi tercümelerde işinizi şansa bırakmamanız, her şeyden önce sağlığınız ile doğrudan ilişkilidir. Bu konuda daima deneyimli bir çevirmen ile çalışmanız çok önemlidir.

Scroll to Top