Tercümeler

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi

Nüfus kayıt örneği, aile fertleriyle ilgili kimlik bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Bu belge, çeşitli nedenlerle farklı dillere tercüme edilebilir. Uzman yeminli tercüman ekibimizle hızlı, doğru ve güvenilir bir nüfus kayıt örneği tercümesi hizmeti sunabiliriz. Neden Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi Yaptırmalısınız? Uluslararası Başvurular: Yabancı ülkelerde eğitim, burs, vize veya çalışma başvuruları sırasında nüfus kayıt örneği […]

Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi Read More »

Öğrenci Belgesi Tercümesi

Her eğitim kurumunda öğrenci statüsünde yer alan bireyler için hayati bir belge olan öğrenci belgesi, bir dizi resmi işlemde kullanılabilir. Ancak, bu belgenin yurt dışına çıkış, yurtdışında eğitim alımı veya diğer uluslararası durumlar için gerekliliği, önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Öğrenci belgesi, bir kişinin eğitim durumunu, okulu, bölümü, sınıfı gibi bilgileri içeren resmi bir

Öğrenci Belgesi Tercümesi Read More »

Formül C Tercümesi

Cenaze nakil işlemleri, ölüm tescil işlemleri, miras işlemleri ve diğer resmi işlemler için Formül C Tercümesi (Ölüm Belgesi Çevirisi) talep edilebilmektedir. İhtiyacınız olan bu tercüme hizmetini, belgenizi whatsapp üzerinden, mail ile, elden veya kargo ile gönderip alabilirsiniz. Formül C belgesini temin etmek için İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden veya yurtdışında bulunuyorsanız Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliklerinden

Formül C Tercümesi Read More »

Formül B Tercümesi

Formül B (Evlenme Kayıt Örneği Tercümesi) belgenizi, evlilik kayıt ve tescil işlemleri, kayıt düzeltme ve diğer resmi işlemler için gerekli olan Tercüme hizmetini, whatsapp üzerinden, mail ile, elden veya kargo ile gönderip alabilirsiniz. Evlenme Belgesi Tercümesi, Evlenme Kayıt Örneği Tercümesi veya Formül B Tercümesi ihtiyacınız olduğunda, tüm dillerde Yeminli Formül B Tercümesi ve Noter Onaylı

Formül B Tercümesi Read More »

Formül A Tercümesi

Formül A Tercümesi, evlilik işlemleri, vatandaşlık başvuruları, doğum tescili, kayıt düzeltme ve diğer resmi işlemler için talep edilebilen bir belgedir. Formül A belgesini temin etmek için İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile yurtdışında bulunuyorsanız Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliklerinden destek alabilirsiniz. Doğum Kayıt Örneklerinin genellikle orijinaline apostil onayı talep edildiği unutulmamalıdır. Yurtdışında iseniz, yetkili birimlerden; Türkiye’de

Formül A Tercümesi Read More »

Bekarlık Belgesi Tercümesi

Bekarlık Belgesi Tercümesi, genellikle evlilik başvuru işlemleri için gereken bir belgedir ve Evlenme Ehliyet Belgesi Tercümesi olarak da adlandırılabilir. Peki, bu belge nerede kullanılır ve nasıl temin edilir? Bekarlık Belgesi, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Ayrıca, yurtdışında bulunuyorsanız, Türkiye’nin çeşitli Konsolosluk veya Büyükelçiliklerinden de bu belgeyi temin edebilirsiniz. Ancak, genellikle Bekarlık belgelerinin orijinaline

Bekarlık Belgesi Tercümesi Read More »

Doğum Belgesi Tercümesi

Her bireyin hayatında önemli bir yer tutan doğum belgesi, bir dizi resmi işlem için gereklidir. Evlilik işlemleri, vatandaşlık başvuruları, doğum tescili, kayıt düzeltme gibi süreçlerde, doğum belgesi tercümesi talep edilebilir. Ancak bu tercüme hizmeti, talep eden kuruma bağlı olarak yeminli veya noter onaylı olarak sunulmaktadır. Doğum belgesi alımı konusunda ise İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri

Doğum Belgesi Tercümesi Read More »

Hematoloji Raporu Tercümesi

Hematoloji raporu, tam kan sayımı (CBC), akyuvar sayımı (WBC), trombosit, alyuvar sayımı (RBC), ortalama eritrosit hacmi (MCV), eritrosit hemoglobini (MCH), konsantrasyonu (MCHC), dağılım genişliği (RDW), trombosit dağılım genişliği (PDW), ortalam trombosit hacmi (MPV) gibi hematoloji parametreleri yanında; kan şekeri, üre, kreatinin gibi biyokimya parametreleri; kan grubu gibi parametrelerin, bunların referans değerlerinin ve diferansiyel sonuçlarının gösterildiği

Hematoloji Raporu Tercümesi Read More »

Muvafakatname Tercümesi

Muvafakatname, reşit olmayan bir çocuğun, genel olarak yurt dışına çıkma, kendi başına seyahat etme, pasaport alma, vize alma, vize ve pasaport sürelerini uzatma ve yurt dışından geri dönme gibi bir dizi işlemi gerçekleştirmesine onay vermeye yarayan, anne veya baba tarafından gerekn münferiden gerekse müştereken çıkarılabilecek olan bir belgedir. Noterliklerce verilir. Havalimanı giriş çıkış işlemleri, konsolosluk

Muvafakatname Tercümesi Read More »

Yurtdışı Tebligat

Yurtdışı tebligat işlemleri yeminli tercümenin en sık ihtiyaç duyulduğu alanlardan biridir. Yurtdışı tebligat aşağıdaki alanlarda yapılır: YABANCI DEVLETTE BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT YABANCI DEVLETTE BULUNAN YABANCI UYRUKLU ŞAHSA TEBLİGAT TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİNE TEBLİGAT YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK MEMURLARINA TEBLİGAT Bu tebligat işlemleri yapılırken düzenlenmesi gereken bir dizi

Yurtdışı Tebligat Read More »

Scroll to Top