Tıbbi Cihaz Tercümesi

Tıbbi cihazların kendisi kadar doğru kullanılması da bir o kadar önemlidir. Birçok tıbbi cihaz uzun ve büyük öneme sahip kullanım kılavuzları ile birlikte temin edilmektedir. Bu kılavuzlar çoğu zaman yabancı dilde yazılmışlardır. Bu kılavuzların tercümesi, ürünün doğru biçimde kullanılması, etkinlik sağlaması açısından bir zorunluluktur. Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında verilen EC Uygunluk Beyannameleri ile CE Uygunluk […]

Tıbbi Cihaz Tercümesi Read More »