Vekaletname Tercümesi

Vekâletname, bir veya birden fazla kişinin, bir takım iş ve işlemleri yapmaya yetkilendirildiği belgelerdir. Vekâletnameler çok sayıda farklı alanda ve çok sayıda farklı amaç için hazırlanabilirler. Bireylerin avukatlara verdikleri vekâletnamelerden, araç alım satımına, tapu dairelerinde, vergi dairelerinde, elektrik, su ve doğalgaz idarelerinde işlem yapmak, banka, gümrük işlemleri, hisse devri, gayrimenkul alımı ve satımı gibi sınırlı vekaletnameler gibi, çok daha geniş kapsamlı düzenleme şeklinde vekaletnameler çıkarılabilmektedir.

Yeminli vekaletname tercümesi, verilen yetkilerin yürürlüğe hemen girebilmesi adına kilit role sahiptir. Vekaletnameler mutlak suretle yeminli tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Vekaletnamelerde baskın bir hukuk terminolojisi yer alır, bu nedenle yeminli tercüman hukuki bağlamda donanımlı olmalıdır. Vekaletname çevirilerinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de yetkilerin kullanılacağı ülkedeki hukuk sistemine uygun ifade edilmesidir. Hukuk sistemi her ülkede ciddi farklılıklar göstermekte, bu nedenle vekaletnamenin çıkarıldığı ülkedeki hukuk sistemi, vekaletnamenin kullanılacağı ülkedeki hukuk sisteminden çok farklı olabilmektedir. Bu nedenle seçilecek kelimenin, her iki hukuk sisteminde de karşılık bulması hayati öneme sahiptir.

Eskişehir’de vekaletname tercümesi için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top