Menü Kapat

İngiltere Yüksek Mahkemesinde Hukuk Yolu

Yüksek Mahkeme ve İngiltere adli sistemi

Yüksek Mahkeme İngiltere adli sisteminin tepesinde yer alır ve İngiltere ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yer alan mahkemelerden alınan temyiz başvurularını görür.

Yetki devri işlemleri

Yüksek Mahkeme ayrıca, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki gelişmiş yürütme ve yasama mercilerinin kendi yetkileri dahilinde hareket edip etmedikleri veya kendilerine verilen diğer görevlere uyup uymadıkları konusundaki “yetki devri” hakkında da karar alabilir.

Kaynak: İngiltere Yüksek Mahkemesi