Herkesin İngilizce konuştuğu dünyada tercüme neden önemlidir?

>İngilizce’yi herkesin konuştuğu bir dünyada, tercüme hâla önemini koruyor mu? Hatta özetle: gerekli mi?

İngilizce, en az 330 milyon kişi ile anadil olarak konuşulan dil anlamında en geniş ölçekte konuşulan dil. Ancak ikinci dil olarak İngilizce konuşanları saydığınızda, dünyadaki en popüler dil haline geliyor. Bu durumda, tercüme neden önemli olsun ki? İşte size, İngilizce’yi konuşanların sayısının giderek arttığı dünyada, tercümenin neden önemli olduğunu ve böyle kalacağını gösteren 5 sebep.

1. İngilizce önemli çünkü herkes konuşmuyor
Evet, dünyada en çok konuşulan dillerden birisi İngilizce. Ancak bu, dünyada İngilizce konuşmayan tüm insanları görmezden gelebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Bir kişinin biraz İngilizce konuşuyor olması, bu kişinin tüm durumlarla başa çıkabilecek düzeyde İngilizce konuştuğu anlamına gelmez. Örneğin, Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında yaptığı bir araştırmada, Avrupalıların yalnızca dörtte birinin İngilizce haberleri takip edebilecek kadar İngilizce’yi anlayabildiği bulunmuştur. Basitçe bir sohbet yapmak başka bir şey; kolay ve etkin bir iletişim kurmak bambaşka bir şeydir.

2. Tercüme önemlidir, çünkü insanlar anadillerini tercih ederler.

İngilizce en çok konuşulan dillerden biri, ancak bu yalnızca ikinci dil konuşanları hesaba kattığınızda ortaya çıkan durum. Problem de burada. Çünkü istisnasız her insan, konuşarak büyüdüğü dili tercih eder.

İnsanlara etkin bir satış yapmak istiyorsanız, onlarla anladıkları dilde konuşmak yeterli değildir (özellikle sizi sınırlı bir şekilde anlıyorlarsa). Onlarla, kalplerinin konuştuğu dilden konuşmalısınız.

Dale Carnegie “bir kişinin ismi, o kişi için her dilde en güzel olan kelimedir” derken çok haklıydı. Onlara en güzel gelen ikinci kelime ise, onların ana dillerinden seçeceğiniz bir kelimedir. Beş aylığa kadar olan bebeklerin anadillerini tanıyıp tercih ettikleri tespit edilmiştir.

Yetişkinler de aynıdır. Common Sense Advisory tarafından yapılan bir araştırmada, müşterilerin %75’inin “anadillerindeki ürünleri almayı tercih ettikleri” bulunmuştur. Ve bir Hindistan pazar araştırmaları şirketi olan JuxtConsult tarafından yapılan bir araştırma ise, “[Hint müşterilerinin] yaklaşık dörtte üçünün, anadillerinde yazılı içerikleri tercih ettikleri ve aradıklarını” ortaya koymuştur.

3. Tercüme sizi Küresel Ekonomiye bağlar

Tercüme hizmetlerine olan talebin patlamasının bir nedeni var! İngilizce, periyodik olarak “küresel iş dili” tacını takarken, tercüme hizmetleri de dünya çapında iş yapmanın yaşamsal bir parçasını oluşturmaya devam etmektedir.

Örneğin, Kasım 2015 itibariyle, 880.000 İngiliz küçük işletmenin 2025 yılı itibariyle denizaşırı genişlemesi beklenmektedir. Brexit’in bu planları nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak. Ancak, tercüme hizmetlerinin bundan çok etkileneceği olası görünmemektedir.

\”Uluslararası büyüme hâlen artan gelir ve verimliliğin anahtarı konumundadır ve şirketler, denizaşırı pazarlar ile ticaret yapmaya can atmaktadırlar. Ülke sınırları dışına tanıtılan ürünlerin hâla ilgili paketleme ve etiketleme standartlarını karşılaması gerekmektedir…

Bunun ne anlama geldiğini size şöyle açıklayabiliriz: Hepsinin tercüme edilmesi gerekiyor.

4. Yükselen Piyasalar, Yükselen Diller demektir.
İngilizce “şu anda” dünyanın tepesinde yer alabilir, ancak bu İngilizce’nin sonsuza dek orada duracağı anlamına gelmez. Gelişen ülkelerin küresel ekonomide yerlerini almasıyla ve bu ülkelerdeki vatandaşların daha yüksek oranda internet erişimi kazanmasıyla birlikte, diğer diller de önem kazanmaktadır. Örneğin; dünyadaki web sitesi içeriğinin bir çoğu İngilizcedir. Bu durum artık böyle değil. Ayrıca, lütfen dikkat ediniz, ikinci dil olarak İngilizce konuşan insanlar dahi, iş bir şeyler okumak, izlemek ve hatta alışveriş yapmak olduğunda, ana dillerini tercih etmektedirler. Kendinizden bir örnek almayı deneyebilirsiniz.

Şu an hangi dillerin en önemli diller olduğunu öğrenmek ister misiniz? Öğrenilmesi gereken lider diller listemize bir göz atınız.

5. Tercüme, Fikirleri ve Bilgileri Yayar
Tercümenin bu kadar önemli olmasının bir numaralı sebebi nedir dersiniz? Çünkü fikir ve bilgilerin kültürler arasında yayılmasına olanak sağlar. Süreç içerisinde, tercüme tarihi değiştirir.

Birkaç örnek ister misiniz?

  • Ortaçağ Boyunca antik Yunan filozofların fikirlerini kimler korudu? -> Arap tercümanlar.
  • İncil en az 531 dile çevrildi, Kur’an-ı Kerim’in ise 180 dile çevrilmesi planlanıyor. Neye inanırsanız inanın: tarihe olan etkisi yadsınamaz.
  • Tercüme, spor klüplerine ve şirketlere dil bariyerlerini aşmada ve uluslararası sınırları delmede büyük destek sunmaktadır.

İngilizce’nin gücü reddedilemez. Bununla birlikte, kuru gürültü de kısa sürede durulacağa benzemiyor. Tercüme önemlidir ve öngörülebilir gelecekte hem bireyler hem de şirketler için önemli kalmaya devam edecektir.

Şirketiniz için bir tercüme yaparken, bunu en başından doğru yapmak çok önemlidir. Bütün çabalarınızın bir laf salatası ile sonuçlanmaması için vasıflı “insan” tercümanları seçmeniz en akıllıca yatırımdır. Bizim tercüme hizmetlerimiz, müşterileriniz ile onların istediği dilde iletişim kurmanızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uyarlama ve yerelleştirme hizmetlerimiz, mesajınızın dünya çapında ilişkilendirilebilir ve etkin kalmasını sağlayacaktır.

Başarılar dileriz.

Scroll to Top