Şirketiniz teknolojik trendlere ne ölçüde yanıt veriyor?

Robotik, analitik, sensör teknolojisi, üç boyutlu yazdırma gibi gelişen alanlarda öyle büyük yenilikler yaşanmakta ki; diğer teknolojiler bu inovasyon hızı ile “radikal biçimde hızlanıyor”. Teknoloji hizmeti sunan şirketlerden doğru karar verenler, rekabetçi avantaj potansiyeli ile rakiplerini çok geride bırakabilirler.

Ancak, teknoloji alanındaki değişimin hızı teknolojinin iş dünyası için hızlı evrilen bir kol olduğu, daha büyük bir markayı yaratabilecek veya kırabilecek stratejik karar alma alanı anlamına gelmektedir.

Bu teknolojilerin yanlış kullanımını kovalayarak büyük miktarlarda para ziyan etmek şirketlere kolay gelmektedir. Diğer taraftan, mesela müşteri hizmetlerinde robot kullanımı gibi inovasyonları müşterilerin nasıl karşılayacağı konusunda yapılacak çok şey var.

Daha da önemlisi, karar alıcılar, teknolojinin kaçınılmaz yıkıcı etkileri ile nasıl baş ederler, bu etkiler, teknolojide çalıştıkları piyasaların her bir unsuru üzerinde olacaklardır?

Teknoloji, yeni rakiplerin girişleri için bariyerleri azaltabilir ve birçok endüstride var olan rekabetçi ortamı dönüştürebilir. Veya ürünlerini kendileri kökten değiştirebilirler. Dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden Shell’in CEO’su dahi, bir sonraki otomobilinin muhtemelen elektrikli bir otomobil olacağını itiraf etti. Dijital kameralar ve 3D baskı gibi teknolojiler, kamera üretiminden mücevhere kadar pek çok endüstriyi yeniden şekillendiriyor.

Teknolojinin tek bir takıma veya kişiye devredilebileceği günler ortadan kalktı. Teknoloji artık iş dünyasının geneline etki etmektedir ve tüm önemli karar alıcıların bunu stratejilerine dahil edebilmesi ve ortaya çıkan fırsatları tespit edebilmesi hayati önem taşımaktadır.

Kuruluşların stratejilerini ve süreçlerini yeniden odaklanmaları, böylece teknolojik değişime uyumun kalıcı kimliğinin bir parçası haline gelmeleri gerekir. Ortaya çıkan teknolojileri belirlemek veya ele geçirmek veya dışsal teknolojik güçlerin iş dünyası üzerindeki etkisini anlamak için hazırlanmak uzun vadeli bir teklif olmalı.

Belirsiz teknolojik yol haritaları

Kesin olan tek şey değişimse, stratejiler esnek olmalıdır. Teknolojik yaklaşımlarını nadiren gözden geçiren markaların hızla gelişen dünyada iyi bir performans sergilemesi pek olası değildir. Bunun yerine, kuruluşların teknolojik yol haritalarını düzenli aralıklarla sürekli gözden geçirmesi gerekiyor. İdeal olarak, bu, müşterinin katılımı, kaynak temini ve uyumluluk gibi teknolojiye duyarlı alanların gözden geçirilmesini içermelidir.

Beceri eksiklikleri ve işten çıkarmalar

Teknoloji değişikliklerinin, işgücü piyasasını kökten yeniden şekillendirmesi pek muhtemeldir.Bu, emek istihdamı yapmaları ve tüketici tabanlarının işgücü piyasasındaki değişikliklerden etkilenmesi nedeniyle, her türden firmayı etkileyecektir.

Düşük vasıflı ve düşük ücretli işler özellikle otomasyon riskine tabidirler. Ancak karmaşık analiz ve yargılar gerektiren yüksek beceri sahibi roller de Yapan Zekanın bu işlerin doğasını etkiliyor olması nedenyle etkilenecektir.

Kuruluşlar kendilerini bir dizi serin yeni teknoloji oyuncağına erişme konusunda sinir bozucu konumda bulacak, ancak mutlaka bunları başarıyla uygulayacak becerilere sahip olmayacaklardır. Sürekli değişen bir durumda, en gelişmiş teknisyenler bile bir teknoloji stratejisi tasarlamakta zorlanırlar.

En hünerli BT yöneticisi bile tüm entegrasyonlara ayak uydurmayı zor buluyor. Yine de hız, yeni teknolojiyle başarının anahtarıdır ve kazanan, muhtemelen rakipler başarıyla bunu yapmadan önce yeni bir teknoloji uygulayan kişi olacaktır.

Dünyada, toplum, endüstri ve bireylerin teknolojik yeniliklerin muazzam hızına adapte olmak için mücadele etmeleri nedeniyle, on yıldan daha kısa bir sürede muazzam bir değişim göreceksiniz. Kuruluşunuzun, yaklaşmakta olan fırtınayı atlatabilmesi ve iyi performans gmsterebilmesi için, bu yönde bir strateji hazırlamanız gerekmektedir.

Teknolojiyi anlamayan ya da kendine adapte etmekte geç kalan şirketler, teknoloji kargaşası karşısında gelişibilmek için olağanüstü şanslı olmalılar.

Artık teknolojik yeniliklere yanıt vermek, süreçleri, stratejileri ve insanları yerleştirmek için yenilikçi bir süreci uygulama zamanı. Yalnızca sağlam ve esnek bir teknoloji tutumuna sahip olan bu markalar hayatta kalacak ve tırmanan değişimin hızını geliştireceklerdir.

Scroll to Top