noter

Vekaletname Tercümesi

Vekâletname, bir veya birden fazla kişinin, bir takım iş ve işlemleri yapmaya yetkilendirildiği belgelerdir. Vekâletnameler çok sayıda farklı alanda ve çok sayıda farklı amaç için hazırlanabilirler. Bireylerin avukatlara verdikleri vekâletnamelerden, araç alım satımına, tapu dairelerinde, vergi dairelerinde, elektrik, su ve doğalgaz idarelerinde işlem yapmak, banka, gümrük işlemleri, hisse devri, gayrimenkul alımı ve satımı gibi sınırlı […]

Vekaletname Tercümesi Read More »

Ehliyet / Sürücü Belgesi Tercümesi

Ehliyet (Sürücü Belgesi) tercümesi büyük oranda yabancı ülkeden verilen ehliyetler yerine Türkiye Cumhuriyeti ehliyeti çıkarmak için ihtiyaç duyulan bir tercüme türüdür. Yabancı ülke sürücü belgesi hamili Türk vatandaşları için; altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur. Dış ülkelerden

Ehliyet / Sürücü Belgesi Tercümesi Read More »

Scroll to Top